ÄGGKLÄCKNINGSMASKINER

ÄGGKLÄCKNINGSMASKINER

För att lyckas med egen kläckning bör du vara noga med följande: Välj så jämnstora ägg som möjligt och blanda inte olika sorter. Förlagrar du ägg bör detta ske i jämn rumstemperatur. Du vänder och luftar äggen regelbundet vid samma tid två gånger per dag (morgon/kväll). När äggen ligger i maskinen skall temperaturen vara så jämn som möjligt både i maskinen och i rummet den är placerad, (undvik dragiga lokaler, rumstemperatur är idealisk). Det räcker inte med enbart jämn temperatur utan luftfuktigheten skall vara så konstant som möjligt. Se till att det alltid finns vatten i maskinens vattenbehållare.

PLACERING

Äggkläckningsmaskinen bör placeras på en plats med god ventilation. Temperaturen i lokalen bör vara mellan 20 och 25 grader Celsius, och helst en så stabil temperatur som möjligt. OBSERVERA att den inte skall ställas i direkt solljus. Idealiskt är att placera äggkläckningsmaskinen på en plan yta, gärna ett bord.

KLÄCKNING

Det är rekommenderat att bara kläcka ägg från egen uppfödning, då transport kan göra resultatet väsentligt sämre.
Kläckägg kan samlas in och ligga i högst 14 dagar innan de läggs i äggkläckningsmaskinen.
Kläckägg äldre än 8 dagar, minskar andelen kläckta kycklingar väsentligt.

 

VIKTIGT

Äggkläckningsmaskinen bör endast öppnas en gång om dagen för att ta ut de kläckta och helt torra kycklingarna, varpå maskinen snabbt stängs igen. De nykläckta kycklingarna bör stanna i äggkläckningsmaskinen cirka 12 timmar. Kycklingarna kan stanna i äggkläckningsmaskinen utan mat och dryck i upp till två dagar utan att de tar skada.
Låt äggkläckningsmaskinen vara igång 2–3 dagar längre än den angivna kläckningsperioden för att ge sena ägg en möjlighet att kläckas.

Lycka till med dina egenproducerade kycklingar som bör se dagens ljus efter ca 18-19 dagar. .

Willab AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se