Hur hamnade vi här?

Nedan är information som vi på Willab fått från fraktbolagen.


”I samband med att pandemin blev ett faktum så lamslogs många delar av varuflödeskedjan. I början av året var en stor del av fartygskapaciteten i ur drift i väntan på last från Kina under deras nedstängning. Då var det stora bekymmer med vår export eftersom det inte kom in någon kapacitet som kunde vända tillbaka. Därefter vände marknaden helt och efterfrågan på sjöfrakter från Asien tog rekordfart. Bakom den ökade efterfrågan ligger en rad faktorer men lagerpåfyllnad av konsumtionsvaror verkar ha varit den trigger som startade bekymren vi ser idag. Vi som konsumenter väljer helt enkelt att konsumera mer varor istället för resor och nöjen i dessa tider och som bekant tillverkas mycket av varorna i Asien och framförallt Kina. Sedan finns det andra faktorer som
ligger bakom att problemen blev så stora som i år.”


Frakt i obalans

”Den ojämna fraktbalansen – att importen från Asien i antal containers överskrider exporten tillbaka gör att det fanns en obalans, även innan pandemin. I år
med restriktioner som begränsar kapaciteten i hamnar tillsammans med flera strejkaktioner ibland annat Australien och Kanada har gjort att containerenheterna blir ”upptagna” längre tid. Tiden som en container är lastad och ej tillgänglig idag ligger i snitt på ca 65 dagar jämfört med normalt 45 dagar.
Sedan har den ökade efterfrågan i sig skapat bekymmer med s.k. congestion i flera hamnar. Speciellt i USA, Australien och Storbritannien där containers
fastnar i hamnarna. Situationen i Storbritannien hänger också ihop med Brexit. Importörerna vill säkerställa att de får hem sina varor innan nya tullregler
börjar gälla i Januari. Allt detta tillsammans skapar en situation där det helt enkelt inte finns tillräckligt med tomma containers i depåerna för rederierna att använda”


Längre leveranstider och ökade kostnader

"På grund av den uppkomna situationen ser vi både höjda sjöfrakter och försämrad punkligheten. rederierna brukar redovisa en "on time performance"
på omkring 80-85% i snitt. Just nu ser vi ett snitt på runt 44%. Dessutom har sjöfrakterna gått i taket. Allt styrs som bekant av tillgång och efterfrågan och just nu är efterfrågan på fartygsplats och containerutrustning långt över tillgången.

Utmaningarna med "sen! information från rederierna gör att vi har svårt att tex planera och boka ut containers och LCL-sändningar, göra införtullning och därför fortsätter vi själva att "leta manuellt" och använda oss av "sannolikhetsläran" om det är möjligt tex för en Oceanbåt  att "hinna in" i Europahamn, för att hinna med omlastning och sedan vidare till Sverige......? ( allt för att "fånga upp" denna information tidigare än när vi får information från rederiet)


Vi arbetar så snabbt vi kan  för att avisera er så fort det bara går, men tyvärr innebär det "sena" om-aviseringar till er och vi är fullt medvetna att detta påverkar er, men vi gör allt vi kan för att "fånga upp" denna informationen så snabbt det är möjligt. Vi får frågor av er kunder "vem ersätter" och står för dessa kostnader (vid dessa förseningar) och tyvärr är "rederi-regelverket" sådant att det finns inga ersättningar att få utan det går under det som kallas Nordiska Speditörsförbundets Allmänna bestämmelser-NSAB 2015.

Se länkar för mer information kring läget på världsmarknaden.

 

  • Video/bilder ca 2 min                 Film 8 min      
  • iStock-954629650.jpg                                             iStock-954629650-(1).jpg                                      
  •  

Företagsuppgifter

Willab AB Box 1180, 269 25 Båstad
Hålarpsvägen 15
269 62 Grevie
Org nr: 556196-1813
Tel: 0431-445 900
E-post: info@willab.se
Telefontid: Mån-fre: 08-16