Näringsämnen

Näringsämnen

AMINOSYROR

Ett tjugotal ämnen som tillsammans bygger upp protein. Protein behövs överallt i kroppen och har t ex stor betydelse för muskulaturen. Upptaget av aminosyror påverkas av olika faktorer och försämras när hästen blir äldre. Vissa aminosyror är livsnödvändiga (t ex lysin och metionin) och behöver tillföras varje dag.

 

ANTIOXIDANTER

En mycket stor grupp ämnen som skyddar kroppen från de fria radikaler som bildas när syre bryts ner i de naturliga processer som hela tiden pågår i kroppen. Vid t ex stress och hård belastning ökar antalet fria radikaler och behovet av antioxidanter ökar. Kroppen kan tillverka vissa antioxidanter själv medan andra måste tillföras med fodret.

 

FETTSYROR

Byggstenarna i fett som bl a är en energikälla, påverkar hästens hull och bidrar till en blank päls. Fettsyrorna omega-3 och omega-6 är livsnödvändiga.

 

MINERALER

En stor grupp ämnen som utgör viktiga byggstenar i kroppen. Mineraler delas in i makro och mikromineraler (kallas även spårämnen). Till makro-mineralerna räknas kalcium, fosfor, magnesium, kalium, svavel och natrium. Till mikromineralerna räknas koppar, selen, järn, zink, jod, kobolt, mangan och molybden. Balansen mellan de olika mineralerna är viktig.

 

VITAMINER

En grupp ämnen som behövs i många viktiga processer i kroppen, t ex ämnesomsättningen, fertiliteten och immunförsvaret. Vitaminer brukar delas in i fettlösliga (A, D och E) och vattenlösliga (B och C). En del vitaminer tillverkas i hästens kropp medan andra måste tillföras med fodret.

 

Hitta lämpliga produkter: FODERTILLSKOTT

Willab AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se