så förbereder du din häst för pälsbyte

Under fällningen upplever många att hästarna blir lite nedsatta i allmäntillståndet
och kanske blir lite ömma och kittliga i huden. 

 


TILLSKOTT

Traditionellt används B-vitamin för att underlätta själva fällningen. Normalt producerar hästen B-vitaminer i grovtarmen genom mikroorganismernas arbete, men i perioder kan det behöva tillsättas extra för att stötta deras arbete. Just fällningen är exempel på ett sådant tillfälle. B-vitaminer är vattenlösliga och behöver tillföras varje dag. Det kan även vara aktuellt att ge t ex Diamond V, en jästkultur som fungerar som näring till mikroorganismerna i grovtarmen. 


ANTISKAV

Under höst- och vinterhalvåret kan hästarna bli extra känsliga i pälsen och huden när man rakar/klipper dem. Vissa hästar får kanske lättare för skav av utrustningen som tex från schabraket, sadelgjord, grimma, tyglar osv. Därför har vi tagit fram produkter som kan hjälpa till att motverka skav. 


 

Willab AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se