Efter sommarens torka - räkna foderstat  

Torka skapar stora bekymmer för både lantbrukare, foderleverantörer och hästägare. Betesgräsen tappar snabbt i näringsvärde och hästarna måste troligen tillskottsfodras med antingen hö, hösilage eller kraftfoder tidigare än vanligt. I år är det dessutom många som köpt grovfoder i andra länder vilket gör behovet av analys och foderstatsberäkning extra stort.

 Vi hjälper till med foderstatsberäkningar i PC-Horse
PC-Horse är ett modernt program för foderstatsberäkningar. Det bygger på ett genuint kunnande om hästar och hästars behov. Alla beräkningar görs efter senaste vetenskapliga rön.
Vi på Willab AB erbjuder alla hästägare individuell foderstatsberäkning med tillhörande rådgivning helt utan kostnad. Vi som räknar har lång erfarenhet av utfodring av hästar och vi räknar på alla foder som finns i PC-Horse, helt enligt varje enskild hästägares önskemål och behov.
Vår personal följer noga aktuell forskning både i Sverige och världen. I tillägg samarbetar Willab AB med många experter och på så sätt uppdateras vår kunskap kontinuerligt.
 
Individuella beräkningar
För att kunna göra en korrekt beräkning behöver vi ett antal grundläggande fakta om din häst och dina fodermedel.
En grovfoderanalys är ett absolut måste eftersom grovfodret är en så stor del av foderstaten och variationen kan vara mycket stor. Om du inte har någon analys hjälper vi gärna till att förmedla kontakten vart du kan skicka grovfodret för en analys.

Många alternativ
När vi räknar en foderstat kan det finnas många olika alternativ som ger en komplett och balanserad foderstat. Vi diskuterar tillsammans vilket av våra förslag som passar bäst för varje individuell situation. Vi ger även råd och tips kring hur fodret ska fördelas över dygnet och hur du kan följa upp att din häst verkligen tar upp och omsätter fodret du ger.

Extra behov
Utöver det vi kan räkna fram i PC-Horse kan din häst behöva andra tillskott, beroende på ålder, prestation mm. Det kan vara tillskott för leder, mage, temperament osv. Även här har vi lång erfarenhet och hjälper till med individuella tips kring vad olika tillskottsprodukter bidrar med och hur de används på bästa sätt.

Kontakta oss
Välkommen att ringa oss på Willab för att få hjälp med din foderstatsberäkning. Glöm inte att ha grovfoderanalysen till hands.
Du når oss på telefon 0431-445 900 eller skicka ett mejl till info@willab.se

 
Willab AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se