main-page-1300x200-(1).jpg

BIOFECT, proffsens desinfektionsmedel

Det är inte bara vaccinationer som skyddar dina djur från smitta. BIOFECT skapar en ren miljö för dina djur. BIOFECT är ett koncentrerat alkaliskt flytande rengöringsmedel med kombinerad rengörande och desinficerande verkan. Produkten är effektiv vid låg temperatur, är utan hälsorisker för djur och
människor och har ingen negativ påverkan på metaller. Produkten kan användas för rengöring av alla typer av djurstallar, boxar, hästtransporter etc. 

BIOFECT kan också användas som tvättmedel både i maskin och som handtvätt, för tvätt av hästtäcken, stall-ridkläder samt övriga textilier som  används
i samband med hästhållning/lantbruk.
Den aktiva desinficerande substansen är dokumenterat effektiv mot såväl grampostítiva bl.a salmonella Typhimurium, Campylobacter Jejuni) som gramnegativa bakterier (bl.a Staphylococcus Aureur, listeria Monocytogenes) virus, svamp och mögel.

BIOFECT är dubbelverkande (Rengör & Desinficerar)
 

   Produktblad               Bakteriologisk           Effect of the Arquad 
   Biofect                           test    
                               MCB-50-formulation

   Biofect-produktblad-Skarmklipp.GIF             Bakteriologisk-test-av-Biofect-karmklipp-(2).GIF             Effekt.GIF  
 

Willab AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se