Om oss > Ekonomi / IT

Ekonomi

Britt Paulsson
Ekonom
0431-44 59 10   
britt.paulsson@willab.se
Helene Svensson
IT / Ekonom
0431-44 59 44   0705 694 593
helene.svensson@willab.se
Cornelia Strebel
Ekonom
0431-44 59 08   
cornelia.strebel@willab.se
Lena Hägerström
Registervård
0431-44 59 32   
lena.hagerstrom@willab.se
Gunilla Ramde
CFO
0431- 44 59 04   0739 586 500
gunilla.ramde@willab.se

Fotograf: Mette Ottosson, Båstad - www.mettesfoto.se

Willab AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se