VD

VD

Jacob Atthage
Managing Director
0431 44 59 15,   0790 062 991
jacob.atthage@willab.se
Willab AB
Box 1180, 269 25 Båstad
Besöksadress: Hålarpsvägen 15, 269 62 Grevie
Org nr: #556196-1813
Vxl: 0431-445 900
info@willab.se