TILLFÄLLIGA STÄNGSEL

Skapa ett säkert och funktionellt stängsel för att avgränsa en del av din betesmark under sommarmånaderna.
 

Att stängsla av en del av betesmarken under sommarmånaderna kan vara en nödvändighet för att skydda djuren och marken. Se våra två nyheter från Speedrite - aggregat för tillfälliga stängsel.- AN20: Perfekt för små flyttbara stängsel på mindre än 1 km. Klämms direkt på stängseltråd eller band. Drivs på 2 st 1,5 Volts batteri.- S10000: Solcells aggregat som kan driva upp till 6 hektar elstängsel. Solar Energizer är lätt att bära enkel att installera samt att den är kraftfullare än jämförbara energiapparater. 
 

Det finns flera anledningar att stängsla av en del av betesmarken, som exempelvis:

 

1. Överbevuxen betesmark

Om din betesmark har blivit överbevuxen kan det vara en bra idé att stängsla av en del av marken för att undvika att djuren äter för mycket och riskerar att bli sjuka.
 

2. Övertrampad betesmark

Om djuren står på en liten yta under en längre tid, kan det leda till att marken blir övertrampad och ödelagd. Genom att stängsla av en del av betesmarken kan du undvika att detta händer.
 

3. Giftiga växter  behöver tas bort

Om du upptäcker giftiga växter på betesmarken kan det vara nödvändigt att stängsla av en del av marken för att undvika att djuren äter av dem.
 

4. Behov av att hålla djuren åtskilda

Om du har flera t ex hästar och behöver hålla dem åtskilda av någon anledning, kan du använda stängsling för att skapa separata betesområden.
5. Introducera betet långsamt: Vid behov av stripbetning av t ex hästen, dvs börja med en mindre hage och öka den lite för varje dag så hästen får tillgång till mer och mer gräs. 


 

Namnlos-design-(2).png Namnlos-design-(1).pngatt tänka på vid tillfällig stängsling:

När du väl har beslutat dig för att stängsla av en del av betesmarken behöver du planera stängslingen noggrant. Här är några tips:

 

1. Välj en lämplig plats:

Välj en plats där du vill stängsla av en del av marken. Tänk på vilken typ av mark du har och vilken typ av stängsel som är lämpligast.

2. Köp stängselmaterial:
Köp de material som du behöver för att bygga stängslet. Det finns olika typer av stängselmaterial att välja mellan, beroende på vilken djurart du ska stängsla in.

3. Stängsla:
Se till att stängslet är tillräckligt högt för att djuren inte ska kunna hoppa över det, och att det är tillräckligt starkt för att stå emot eventuellt tryck.

4. Kontrollera stängslet regelbundet:
Kontrollera stängslet regelbundet för att se till att det är i gott skick och att djuren inte har orsakat några skador.LÄS MER: "Stängsla rätt"


 

3.png 5.png


 

 

produkter  som passar till tillfällig stängsling: