rätt vattenkar till sommarbetet

När du väljer vattentråg eller kar till betet, finns det flera faktorer att tänka på. Här är några av dem:

 

1.Vilken storlek på vattenkar behöver jag? Välj storlek på kar beroende på vilket djurart som ska ha det, det bör vara tillräckligt stort för att ge djuren tillräckligt med vatten. Det är viktigt att se till att vattnet inte tar slut i vattenkaret under dagen. En tumregel är att vattenkaret bör ha en kapacitet på minst 100 liter per ko och 60 liter per häst.

2. Material: Vattenkaret bör vara tillverkat av ett material som är säkert för djuren att dricka ur. 

 

3. Djup:  Vattenkaret bör vara tillräckligt djupt så att djuren kan dricka ur det.
 

4. Placering: Placera vattenkaret på en lämplig plats där djruen kan komma åt det lätt. Det är också viktigt att placera det på en plan och jämn yta så att det inte tippar eller välter.
 

5. Rengöring: Det är viktigt att rengöra vattenkaret regelbundet för att hålla vattnet rent och fräscht. Vattenkaret bör rengöras varje dag och vatten bytas ut vid behov.
 

6. Skydd: Det är viktigt att skydda vattnet från solen för att förhindra algblomning och tillväxt av skadliga bakterier. Du kan använda t ex Hippofix Vattenrening 5%.

Kopia-av-Willab-startsida-NY-1350x600-(5).png     NYHET!
HIPPOFIX VATTENRENING 5%

- Var säker på att dricksvattnet inte gör djuren sjuka.

Med Hippofix vattenrening kan du vara säker på att hästar och boskapsdjur får den mängd vatten de behöver. Vatten som renats med Hippofix vattenrening har flera fördelar. Hästar och boskapsdjur dricker helst vatten ute i det fria. Stillastående dricksvatten utomhus håller sig fräscht flera dagar längre tack vare Hippofix långtidsverkan. En liter vattenrening räcker till 1 000 liter vatten.

 

Tar bort biofilm

I vattenledningar uppstår ofta en hinna efter en tid, även kallad mikrobiell biofilm. Genom att tillsätta Hippofix långtidsverkande vattenrening, avlägsnas hinnan och bakterierna får aldrig möjlighet att bilda ny biofilm och därmed inga bakteriekolonier vilket effektivt förhindrar exempelvis utbrott av kvarka.

Hippofix baseras på väteperoxid (hydrogen peroxide) i viss koncentration som kombinerats med en stabiliserande gel. Väteperoxidens bakteriedödande effekt är väl beprövad och rår även på multiresistenta bakterier. Hippofix är framtidssäkrad och kemikaliefri utan miljöpåverkan.

 

Dödar virus

På senare tid har även Coronavirus upptäckts hos hästar. Symptomen är trötthet, aptitlöshet och feber. Hippofix är ett viricid, alltså även virusdödande och fungerar därför som ett effektivt smittskydd mot alla typer av virus i dricksvattnet.

 

 

 

produkter